Jan Huneman  waddenfotografie
                      

Foto's van de Waddenzee met zijn kwelders, zandbanken en eilanden.

Al vele jaren vaar en wandel ik als fotograaf door het Werelderfgoed  " De Waddenzee"  met zijn kwelders, zandbanken en prachtige waddeneilanden. 
Een dynamisch landschap van heldere lichten en donkere schaduwen tussen de getijbewegingen van eb en vloed.
Ik woon op Terschelling, dus veel foto's van dit prachtige eiland met het Europees Natuurmonument "De Boschplaat".
Mijn Waddenfoto's brengen de Ruimte en kleuren van het Waddenlandschap in uw huiskamer of kantoor.

Jan Huneman 

Shop
contact