Jan Huneman  Waddenfotografie

Foto's van het werelderfgoed "de Waddenzee"

Een fotoverslag van het werelderfgoed "De Waddenzee" 

In 1976 verkende ik voor het eerst als fotograaf de Waddenzee met zijn kwelders, zandbanken en eilanden. Sinds die tijd heeft het gebied mij niet meer losgelaten en zwerf ik varend en lopend door dit unieke waddenlandschap.

Een dynamisch landschap van heldere lichten en donkere schaduwen tussen de getijbewegingen van eb en vloed.

Ik woon op Terschelling, dus veel foto's van dit prachtige eiland met het Europees Natuurmonument "De Boschplaat".

Op Twitter ben ik te volgen op waddenfotografie@JanHuneman. Op Instagram wadzwalker