Jan Huneman        Waddenfotografie
 
Foto's van het werelderfgoed "de Waddenzee"

De Waddenzee

 Een dynamisch landschap van heldere lichten en donkere schaduwen tussen de getijbewegingen van eb en vloed.

 Ik woon op Terschelling, dus veel foto's van dit prachtige eiland met het Europees Natuurmonument "De Boschplaat".

Twitter: waddenfotografie@JanHuneman

Instagram: Wadzwalker