Jan Huneman  waddenfotografie
                      

Foto's van de Waddenzee met zijn kwelders, zandbanken en eilanden.

Een dynamisch landschap van heldere lichten en donkere schaduwen tussen de getijbewegingen van eb en vloed.

Ik woon op Terschelling, dus veel foto's van dit prachtige eiland met het Europees Natuurmonument "De Boschplaat".

Mijn waddenfoto's in de Shop zijn geschikt voor grote afdrukken op b.v. Canvas of Dibond.

De verkoop van mijn foto's wordt goed verzorgd door de webshop " Werk aan de Muur ".Contact Jan Huneman